13-то място за област Шумен по брой зети лица

Сподели с приятели!

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 78.3 хил., от които 44.1 хил. са мъже, а 34.2 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.1%.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2020 г. е 52.7% (при 53.5% за страната), съответно 61.4% за мъжете и 44.6% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. този коефициент е по-малък с 0.2 процентни пункта, като се наблюдава увеличение с 0.3 процентни пункта при мъжете и спад с 0.6 процентни пункта при жените.
По брой на заетите лица област Шумен е на 13-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин и
Монтана.

По показателя коефициент на заетост област Шумен заема единадесето място в страната.
shumenotblizo.com

Може да харесате още...

Education Template