957 семейства ще получат помощ за първокласник

Сподели с приятели!

987 молби за еднократна помощ за първокласник са подадени тази година в Регионална дирекция „Социално подпомагане” в Шумен. Одобрени са 957 семейства с 979 деца. Причината за издадените откази е висок доход на кандидатите. Миналата година в област Шумен са приети 1047 заявления. Държавната помощ в била отпусната на 996 семейства с 1018 деца.

Помощта за учебната 2018/2019 г. е в същия размер, какъвто бе определен за 2017/2018 г.

Помощта се отнася за деца, записани в I клас в държавно или общинско училище и е с цел покриване на част от разходите на родителите.

Изискванията за получаването ѝ е детето да живее постоянно в страната и средномесечния доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на дохода, определен със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за съответната година. За 2018 г. той е 450 лв.

Помощта се предоставя без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.

Може да харесате още...

Education Template